Warunki gwarancji

Akumulatory są objęte gwarancją 24 miesięczną dla użytkowników prywatnych oraz 12 miesięcy dla firm.

Gwarancja obejmuje: uszkodzenie ogniwa, BMS, spadkiem pojemności (powyżej 15% rocznie).

Gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych (pęknięta/połamana obudowa, wytopione terminale przyłączeniowe itp.). Ingerencja użytkownika w obudowę akumulatora skutkuje utratą gwarancji.

 

 

REALIZACJA GWARANCJI / REKLAMACJE

1. Użytkownik w momencie zauważenia nieprawidłowości pracy akumulatora powinien: bezzwłocznie zgłosić ów fakt sprzedawcy telefonicznie lub przez e-mail.

2. Zaprzestać eksploatacji akumulatora.

3. Odesłać w oryginalnym opakowaniu akumulator na adres wskazany przez sprzedawcę na swój koszt wraz z dołączonym dowodem zakupu i adresem zwrotnym.

 

W przeciągu 7 dni roboczych, klient otrzyma odpowiedź drogą telefoniczną lub przez e-mail odnośnie uznania bądź odrzucenia gwarancji.

W przypadku uznania reklamacji, jeżeli jest to możliwe: naprawiamy akumulator, a jeżeli naprawa nie jest możliwa – wysyłamy nowe urządzenie na nasz koszt. W przypadku braku akumulatorów na stanie, uzgadniamy termin dostawy bądź zwrot gotówki.

W momencie gdy akumulator zostanie uszkodzony z winy użytkownika, możemy dokonać odpłatnej naprawy. Przed przystąpieniem do naprawy, klient musi wyrazić na to zgodę i zostanie poinformowany o kosztach.